logo PULS
zapisy osobiście lub pod nr: sluchawka
25 75 74 022
Szanowni Pacjenci,

na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest PULS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Willowej 12 w Mrozach (05-320Mrozy). PULS Sp. z o. o. gromadzi dane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.

Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Pacjencie, masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. Masz także prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.

Pacjencie,masz prawo do skorzystania z prawa do informacji. Administrator Danych Osobowych (ADO) jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie ADO. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie www.puls-mrozy.pl oraz pod numerem telefonu 25 75 74 471.

 

"PULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

niniejszyminformuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tut. placówce pełni p. Marcin Brych.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówce należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny: Data Protection Advisory Group sp. z o. o. ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa adres poczty elektronicznej: ojom@dpag.pl