Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Usługi komercyjne


Badania laboratoryjne


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w środy w godzianch 8.00 - 9.30.


Wyniki badań można pobrać drogą online:
  1. Wejdź na stronę www.alablaboratoria.pl.
  2. Kliknij na przycisk Wyniki Online"
  3. Wybierz miasto, w którym zostało wykonane badanie - proszę wybrać Siedlce!
  4. Wpisz swój PESEL
  5. Wpisz numer kodu kreskowego odebranego w przychodni
  6. Kliknij na przycisk "Pobierz wynik"

Wykaz dostępnych badań


Symbol Badanie Cena
PLN
Czas wykonania (dni)
Analityka lekarska
MOCZ Mocz- badanie ogólne + osad 8,00 1
TP-DM Białko w dobowej zbiórce moczu 8,00 1
BIALK-M Białko w moczu 8,00 1
GLU-DM Glukoza w dobowej zbiórce moczu 8,00 1
GLUKO-M Glukoza w moczu 8,00 1
BBJ Białko Bence-Jonesa 40,00 1
KAL-BO Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 10,00 5
KA-PAS Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 10,00 3
KREW-UT Kał- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemiczną) 10,00 1
OWSIKI Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 20,00 1
TCIAZO Test ciążowy 25,00 1
T-META Test metaboliczny w moczu 30,00 10
AMEBA Ameba 30,00 3
LAMBLIE Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 15,00 5
BILTLU Bilans tłuszczowy w kale 75,00 12
Hematologia
MORF Morfologia z rozmazem automatycznym 10,00 1
ROZMAZ Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 7,00 1
OB Odczyn Biernackiego 7,00 1
RETI Oznaczanie odsetka retikulocytów 12,00 1
EOZYNOF Eozynofilia 15,00 1
Serologia grup krwi
GRUPA Grupa krwi, Rh 28,00 1
ALLO Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy 23,00 1
RCKIK Identyfikacja p/c odpornościowych 160,00 5
BTA Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 18,00 1
KARTA Wpis grupy do krew karty 40,00 3
Koagulologia
APTT APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy 7,00 1
PT PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ 7,00 1
D-DIMER D-dimery 22,00 1
FIBR Fibrynogen 7,00 1
BIAL-C Białko C 35,00 11
INH-IX Inhibitor czynnika IX 470,00 6
A2ANTYP Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 65,00 12
Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)
5NUKL 5 - Nukleotydaza 45,00 10
ALB Albumina w surowicy 7,00 1
ALDOLAZ Aldolaza 20,00 7
ANTYTRP Alfa 1 - antytrypsyna 40,00 12
OROZOM Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 30,00 12
A1MIKM Alfa-1-mikroglobulina w moczu 45,00 12
A2MAKM Alfa-2-makroglobulina w DZM 70,00 12
A2MAKS Alfa-2-makroglobulina w surowicy 45,00 12
ALT Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,00 1
AST Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,00 1
AMYTR Amylaza trzustkowa w surowicy 7,00 1
AMYL Amylaza w surowicy 7,00 1
APO-A1 Apolipoproteina A1 (APO A1) 35,00 12
APO-A2 Apolipoproteina A2 (APO A2) 55,00 12
APO-B Apolipoproteina B (APO B) 35,00 12
ARABIN Arabinitol 130,00 2
ARYLO-A Arylosulfataza A 60,00 12
ASO-IL ASO (test ilościowy) 12,00 1
BA-S Bar w krwi lub surowicy 70,00 12
BA-M Bar w moczu 70,00 12
BE Beryl 70,00 12
CROSS-L Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej 70,00 6
B2-MIK Beta-2-mikroglobulina 60,00 12
B2-MIKM Beta-2-mikroglobulina w moczu 50,00 12
B-KAROT Beta-karoten 99,00 12
TP Białko całkowite 7,00 1
CRP-IL Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe 7,00 1
BI-MON Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 220,00 12
S-100B Białko S-100B (Test Sangtec 100) 75,00 12
VDBPM Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) 80,00 12
VDBPS Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 80,00 12
BIL-D Bilirubina bezpośrednia w surowicy 7,00 1
BIL-T Bilirubina całkowita w surowicy 7,00 1
BIL-P Bilirubina pośrednia w surowicy 7,00 1
BI-M Bizmut w moczu 70,00 12
BI-S Bizmut we krwi 70,00 12
BNP BNP - Peptyd Natriuretyczny Typu B 85,00 3
BR-S Brom w surowicy 70,00 12
C3 C3 składnik dopełniacza 28,00 2
C4 C4 składnik dopełniacza 28,00 2
CERULOP Ceruloplazmina 20,00 11
CL-DM Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
CL Chlorki w surowicy 7,00 1
CHOL Cholesterol całkowity 7,00 1
HDL Cholesterol HDL w surowicy 7,00 1
LDL-WYL Cholesterol LDL - wyliczany 7,00 1
LDL Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 10,00 1
CHOLIN Cholinoesteraza 17,00 12
CHROMO Chromogranina A 130,00 12
ZN-M Cynk w moczu 35,00 12
ZN-N Cynk w nasieniu 45,00 12
ZN Cynk w surowicy 25,00 12
CYST-C Cystatyna C 45,00 12
CYSTYNA Cystyna 60,00 12
CYTR-N Cytryniany w nasieniu 55,00 12
RF-IL Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość 10,00 1
RF-IGM Czynnik reumatoidalny RF IgM 42,00 5
LDH Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 7,00 1
C14-C20 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 230,00 12
C22-C26 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 230,00 12
ACE Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 45,00 12
FERR Ferrytyna 15,00 1
F-S Fluor w surowicy 55,00 12
ALP-K Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna 28,00 6
ALP Fosfataza alkaliczna (ALP) 7,00 1
ACP Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 14,00 4
ACP-NP Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 22,00 1
ACP-S Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) 22,00 6
P-DM Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
P Fosfor nieorganiczny w surowicy 7,00 1
FRU-N Fruktoza w nasieniu 50,00 12
FRU-O Fruktoza w osoczu 50,00 12
FRUKT Fruktozamina 30,00 5
GALAK-M Galaktoza w moczu 45,00 12
GALAK Galaktoza we krwi 48,00 12
GGTP Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 7,00 1
SHBG Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 22,00 10
GLU Glukoza 7,00 1
HAPTOG Haptoglobina 38,00 12
HBA1C Hemoglobina glikowana (HbA1c) 17,00 1
HOMOCYS Homocysteina 45,00 1
IGM Immunoglobulina Ig M w surowicy 15,00 1
IGA Immunoglobulina IgA w surowicy 15,00 1
IGE Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 15,00 1
IGG Immunoglobulina IgG w surowicy 15,00 1
IGG-1 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 70,00 12
IGG-2 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 70,00 12
IGG-3 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 70,00 12
IGG-4 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 70,00 12
INHIB Inhibina B 190,00 12
INHIBC1 Inhibitor C1 esterazy 130,00 12
JOD-DZM Jod w DZM 190,00 12
JOD-S Jod w surowicy 190,00 12
CD-M Kadm w moczu 75,00 12
CD-S Kadm w surowicy 75,00 12
CD Kadm we krwi 75,00 12
KAM-MO Kamień moczowy - analiza składu 28,00 6
KARNI-S Karnityna w surowicy 55,00 12
CK Kinaza kreatynowa (CK) 8,00 1
CO-M Kobalt w moczu 70,00 12
CO Kobalt we krwi 70,00 12
KOPR-DM Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 60,00 4
KREA-M Kreatynina w moczu 8,00 1
KLIR Klirens kreatyniny endogennej 8,00 1
KREA-DM Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 8,00 1
KREA Kreatynina w surowicy 8,00 1
KWFOL Kwas foliowy 20,00 1
KWMLEKO Kwas mlekowy 15,00 1
URIC-DM Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
URIC Kwas moczowy w surowicy 7,00 1
KWZOLC Kwasy Żółciowe 25,00 5
LIPAZA Lipaza 12,00 1
LP-A Lipoproteina a - Lp(a) 55,00 12
LIT Lit 15,00 1
KAPPM-F Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu 190,00 12
KAPPS-F Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 190,00 12
LAMBM-F Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu 190,00 12
LAMBS-F Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 190,00 12
MG-DM Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
MG Magnez w surowicy 7,00 1
MN-M Mangan w moczu 78,00 12
MN Mangan we krwi 78,00 12
CU-DM Miedź w dobowej zbiórce moczu 38,00 12
CU-M Miedź w moczu 38,00 12
CU Miedź w surowicy 25,00 12
MIKRALB Mikroalbuminuria 17,00 1
UREA-DM Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
UREA Mocznik w surowicy 7,00 1
MUKOPOL Mukopolisacharydy w moczu 130,00 26
NEOPTE Neopteryna 75,00 12
NEOPT-M Neopteryna w moczu 75,00 12
NORME-M Normetanefryna w DZM 85,00 12
NORTR Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 65,00 12
NSE NSE (enolaza swoista dla neuronów) 115,00 12
WAALER Odczyn Waaler-Rose 8,00 1
PAPP-A PAPP-A 70,00 3-4
PORF-IL Porfiryny metodą ilościową 290,00 12
PORF-ER Porfiryny w erytrocytach 310,00 12
K-DM Potas w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
K Potas w surowicy 7,00 1
PREALB Prealbumina 49,00 4
PINP Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 130,00 12
AMINOKW Profil aminokwasów 110,00 12
KWORGA Profil kwasów organicznych metodą GC/MS 160,00 12
PROKO3 Prokolagen typu III 70,00 12
CYNKOPR Protoporfiryna cynkowa 65,00 12
PROTEIN Proteinogram - elektroforeza białek moczu 18,00 2
LP-ELEK Proteinogram - elektorforeza lipoprotein 18,00 2
PROTEIN Proteinogram - elektroforeza surowicy 18,00 2
PRMAY Próba Mayera 40,00 5
PYRYL-D Pyrylinks - D 65,00 12
STFR Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 75,00 1
SE Selen 75,00 12
SE-M Selen w moczu 75,00 12
NA-DM Sód w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
NA Sód w surowicy 7,00 1
SZCZ Szczawiany 45,00 10
SZCZ-DM Szczawiany w DZM 45,00 10
TNF-A TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna 85,00 12
TRANSF Transferyna 17,00 2
TG Triglicerydy 8,00 1
ELASTAK Trzustkowa elastaza 1 w kale 85,00 12
ELASTAS Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 75,00 12
TIBC TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza 10,00 1
CA-DM Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 7,00 1
CA Wapń całkowity w surowicy 7,00 1
WAZO Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 140,00 12
WIT-DTO Witamina 25(OH)D Total 47,00 5
WIT-A Witamina A (retinol) w surowicy 60,00 12
WIT-B1 Witamina B1 (Tiamina) 120,00 12
WIT-B12 Witamina B12 23,00 1
WIT-B6 Witamina B6 110,00 12
WIT-D3 Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 110,00 12
WIT-E Witamina E 67,00 12
WKT Wolne kwasy tłuszczowe 75,00 10
AU Złoto w surowicy 75,00 12
FE Żelazo w surowicy (O95) 8,00 1
Hormony/ markery nowotworowe
-17OHKS 17 - hydroksysterydy w DZM 110,00 20
-17-KS 17 - ketosterydy w DZM 110,00 22
17-OHPG 17 - OH progesteron 35,00 3
ACTH ACTH - hormon adrenokortykotropowy 27,00 1
ADREDZM Adrenalina w DZM 65,00 12
ADRE-O Adrenalina w osoczu (Epinefryna) 65,00 12
ALDOST Aldosteron 32,00 12
FALDOM Aldosteron - wolny w moczu 75,00 12
AFP Alfa - fetoproteina (AFP) 22,00 1
ANDRO Androstendion 22,00 4
AMH Anty-Mullerian hormon (AMH) 170,00 12
B-HCG B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 18,00 1
F-BHCG B-HCG - wolna podjednostka B-HCG 63,00 3-4
HCG Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - Total 15,00 1
C-PEP C - peptyd 22,00 3
ICTP C - telopeptyd i kolagenu - ICTP 110,00 12
CA-50 CA - 50 85,00 12
CA125 CA 125 22,00 1
CA15-3 CA 15-3 22,00 1
CA19-9 CA 19-9 22,00 1
CA72-4 CA 72-4 60,00 12
T3 Całkowita trójjodotyronina (T3) 12,00 1
T4 Całkowita tyroksyna (T4) 12,00 1
CEA CEA - Antygen karcinoembrionalny 22,00 1
CYF21-1 Cyfra 21-1 55,00 12
DHEA Dehydroepiandrosteron (DHEA) 50,00 7
DHT Dihydrotestosteron (DHT) 55,00 12
DOPADZM Dopamina w DZM 120,00 12
ERYTPOE Erytropoetyna 60,00 12
E2 Estradiol (E2) 15,00 1
ESTR-F Estriol wolny 32,00 14
ESTRON Estron (E1) 50,00 12
FSH Folikulotropina (FSH) 12,00 1
GASTRYN Gastryna 75,00 12
GLUKAG Glukagon 75,00 12
ADH Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) 99,00 12
HGH Hormon wzrostu (hGH) 30,00 2
INS Insulina 20,00 1
IGF Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) 75,00 12
KALCYT Kalcytonina 49,00 12
KORT Kortyzol 20,00 1
KORT-M Kortyzol w moczu 20,00 2
KORT-DM Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 20,00 2
FKORTDM Kortyzol wolny w moczu 45,00 12
5HIADZM Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 45,00 12
ALA-M Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 110,00 12
MVADZM Kwas homowanilinowy w DZM 110,00 12
KWHYDR Kwas hydroksymasłowy 40,00 1
VMADZM Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 65,00 12
LEPTYNA Leptyna 210,00 12
LH Luteotropina (LH) 17,00 1
MET-DM Metanefryna w DZM 110,00 12
MET-O Metanefryna w osoczu 56,00 12
MKAT-DM Metoksykatecholaminy w DZM 130,00 10
OSTEOK Osteokalcyna 78,00 12
PTH Parathormon PTH 25,00 1
PROF-ST Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) 240,00 56
PRG Progesteron 17,00 1
PRO-INS Proinsulina 160,00 12
PRL Prolaktyna (PRL) 17,00 1
TPSA PSA całkowity 17,00 1
FPSA PSA wolny 20,00 1
RENINA Renina w osoczu 85,00 12
SERO-DM Serotonina w DZM 90,00 12
SEROT-O Serotonina w Osoczu 90,00 12
SEROT Serotonina w surowicy 90,00 12
DHEA-S Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 22,00 1
TESTOST Testosteron 17,00 1
TEST-F Testosteron wolny 45,00 12
TPA TPA - tkankowy antygen polipeptydowy 88,00 12
TPS TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 75,00 12
TYREO Tyreoglobulina 35,00 4
TSH Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 12,00 1
FT3 Wolna trijodotyronina (FT3) 12,00 1
FT4 Wolna tyroksyna (FT4) 12,00 1
ROMA Test ROMA 110,00 14
Przeciwciała i autoprzeciwciała
ANFOS P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG 110,00 6
A-HIST P/c antyhistonowe (AHA) 55,00 12
AKAR-A P/c antykardiolipinowe klasy IgA 35,00 14
AKAR-G P/c antykardiolipinowe klasy IgG 35,00 4
AKAR-M P/c antykardiolipinowe klasy IgM 35,00 4
A-ARYB P/c antyrybosomalne 55,00 12
ATG P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 25,00 1
CANCA P/c CANCA ( PR-3) 30,00 4
PANCA P/c PANCA (MPO) 30,00 4
ASCL-70 P/c przeciw Scl - 70 58,00 12
A-ACTIN P/c przeciw aktynie 55,00 12
ALFGLU P/c przeciw alfa-glukozydazie 200,00 14
A-AMFIF P/c przeciw amfifizynie 99,00 12
SRP P/c przeciw anty SRP 150,00 12
PCLOZYS P/c przeciw antygenom łożyska 125,00 24
PCKOHEP P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) 55,00 12
AGBM P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) 75,00 12
PCKANA P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 55,00 12
A-EBM P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka 55,00 12
A-PECHP P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 55,00 12
ACENTR P/c przeciw centromerom 78,00 12
A-CV2 P/c przeciw CV2 (CRMP5) 99,00 12
PCCYTRU P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) 65,00 3
PCCAST P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a 68,00 12
DS-DNA P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 32,00 14
ENA-U1 P/c przeciw ENA U1-RNP 52,00 12
ENDO-A P/c przeciw endomysialne IgA 47,00 14
ENDO-G P/c przeciw endomysialne IgG 47,00 14
IA2 P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) 85,00 12
AFOS-G P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 135,00 12
AFOS-M P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 95,00 12
AFOS P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 210,00 12
PCGAD P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) 105,00 12
GM-1 P/c przeciw gangliozydowe GM-1 380,00 15
AGLI-A P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A 75,00 12
AGLI-G P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G 75,00 12
IAA P/c przeciw insulinowe (IAA) 75,00 12
AOA P/c przeciw jajnikowe 55,00 12
A-AHU P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) 78,00 12
A-AMA P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) 78,00 12
A-ARI P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) 78,00 12
ANA P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) 28,00 17
ANA2 P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą Immunoblotingu) 100,00 17
SSDNA P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 47,00 12
JO-1ENA P/c przeciw JO - 1 42,00 12
PCKANAL P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych 53,00 12
PCZETRZ P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 53,00 12
PCKOMOK P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 67,00 12
PCPURKI P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) 87,00 12
PCSLIN P/c przeciw komórkom ślinianek 52,00 12
AECA P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) 52,00 12
P-NADNE P/c przeciw korze nadnerczy (N63) 52,00 12
LC-1 P/c przeciw LC-1 42,00 14
AMAG P/c przeciw MAG 167,00 12
MI-2 P/c przeciw MI-2 167,00 12
PCMG P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 52,00 14
PC-PRAZ P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 57,00 12
LKM P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 57,00 14
AMA P/c przeciw mitochondrialne (AMA) 47,00 14
AMA-ETI P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 57,00 10
AMA-M2 P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 37,00 17
AMA-SUB P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 87,00 12
A-NAJEG P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego 52,00 12
A-KANZ P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 52,00 12
PCNMS P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji 52,00 12
PCOGN P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym 52,00 12
PCPEMPH P/c przeciw pemphigus 137,00 12
ATPO P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 22,00 1
PCPLEMN P/c przeciw plemnikowe 52,00 12
PC-PLYT P/c przeciw płytkowe 67,00 12
A-PM-1 P/c przeciw PM-1 52,00 12
PCACETY P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 122,00 12
TRAB P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 72,00 12
PCARA P/c przeciw retikulinie (ARA) 52,00 12
PCSLA P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) 77,00 12
A-SARK P/c przeciw sarkolemie 52,00 12
PCSERC P/c przeciw sercowe klasy IgG 52,00 12
PCSLA P/c przeciw SLA/LP 42,00 14
A-AGSM P/c przeciw SM 42,00 12
ASM-RNP P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 42,00 16
ASS P/c przeciw SS-A/Ro 42,00 12
PC-TGAA P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) 37,00 14
PC-TGAG P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G) 37,00 14
PCWTRZ P/c przeciw wyspom trzustkowym 52,00 12
Immunoserologia chorób zakaźnych
PCADENO Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom w surowicy 47,00 12
PCAMEB Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 47,00 12
PCBABEM Bąblowica - p/c EM2 315,00 11
PCBABGW Bąblowica - p/c IgG met. Western-Blot 180,00 9
PCBABLO Bąblowica - p/c met. ELISA 98,00 11
BLONIC Błonnica - p/c IgG 128,00 14
BOREL-G Borelioza - p/c IgG met. immunoenzymatyczną 35,00 3
BORWB-G Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot 98,00 9
BOREL-M Borelioza - p/c IgM met. immunoenzymatyczną 35,00 3
BORWB-M Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot 98,00 9
BRU-OA Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta 48,00 17
BRU-OWD Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 68,00 17
ACSA-A Campylobacter - p/c IgA 78,00 12
ACSA-G Campylobacter - p/c IgG 78,00 12
CHLT-A Chlamydia trachomatis - p/c IgA 43,00 12
CHLT-G Chlamydia trachomatis - p/c IgG 43,00 12
CHLT-M Chlamydia trachomatis - p/c IgM 43,00 12
CHLP-A Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA 43,00 12
CHLP-G Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgG 43,00 12
CHLP-M Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgM 43,00 12
CMV-GA CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG 43,00 1
CMV-G CMV - wirus cytomegalii p/c IgG 27,00 1
CMV-M CMV - wirus cytomegalii p/c IgM 27,00 1
COXAC Coxackie - p/c przeciw wirusom Coxackie 115,00 18
MONO-LX EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleoza) 15,00 1
EBV-G EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) 47,00 5
EBV-M EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) 47,00 5
ENT-IGG Enterowirus - p/c IgG 67,00 8
ENT-IGM Enterowirus - p/c IgM 67,00 8
AH1N1PC Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B 88,00 16
GRY-A-G Grypa A - p/c IgG 58,00 11
GRY-A-M Grypa A - p/c IgM 58,00 11
GRY-B-G Grypa B - p/c IgG 58,00 11
GRY-B-M Grypa B - p/c IgM 58,00 11
AHAVM HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 28,00 9
AHAV HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) 48,00 12
AHBC-M HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 23,00 5
AHBC-T HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) 22,00 1
HBE-AG HBe - antygen HBe (WZW typu B) 22,00 9
AHBE HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) 22,00 9
HBSAG HBs - antygen HBs (WZW typu B) 17,00 1
AHBS HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) 22,00 1
HBS-CON HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) 25,00 3
AHCV HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) 27,00 1
HCV-RB HCV - p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot - Il (WZW typu C) 175,00 12
PCWZWD HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) 67,00 12
HELI-G Helicobacter pylori - p/c IgG 27,00 1
HIV-WB HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott 255,00 14
AHIV HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) 23,00 1
HSV-IGM HSV - wirus opryszczki p/c IgM met. EIA 67,00 12
HSV-IGG HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA 67,00 12
JKIELB Jad kiełbasiany 215,00 12
KZM-IGG Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG 97,00 10
KZM-IGM Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM 97,00 10
KOTP-G Koci pazur - p/c IgG 510,00 10
KOTP-M Koci pazur - p/c IgM 510,00 10
KRZT-A Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) 38,00 12
KRZT-G Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) 38,00 12
KRZT-M Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) 38,00 12
LEG-AT Legionella - antygen w moczu met. ELISA 77,00 12
LEG-IGA Legionella - p/c IgA 177,00 11
LEG-IGG Legionella - p/c IgG 177,00 11
LEG-IGM Legionella - p/c IgM 177,00 11
LEPTO-G Leptospiroza - p/c IgG 77,00 12
LEPTO-M Leptospiroza - p/c IgM 110,00 12
PC-MAL Malaria - p/c przeciw malarii 37,00 10
MYC-G Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG 42,00 9
MYC-M Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM 42,00 9
PAGRY-G Paragrypa - p/c IgG 115,00 10
PAGRY-M Paragrypa - p/c IgM 115,00 10
PARAGRY Paragrypa - p/c IgM i IgG 115,00 9
PCPARWO Parwowirus B19 - p/c IgM i IgG met. ELISA 140,00 12
PNEUMO Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF 135,00 11
POLIO POLIO - typowanie wirusa 365,00 11
RSV-IGG RSV - p/c IgG 110,00 11
RSV-IGM RSV - p/c IgM 130,00 11
RUB-GA Rubella (różyczka ) - awidność p/c IgG 97,00 14
RUB-G Rubella (różyczka ) - p/c IgG 25,00 1
RUB-M Rubella (różyczka ) - p/c IgM 25,00 1
SWIN-G Świnka - p/c IgG 67,00 12
SWIN-M Świnka - p/c IgM 57,00 12
FTA Test kiłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 47,00 8
WR Test kiłowy - przesiewowy (WR) 10,00 1
TOXOKAR Toxocara canii - p/c 63,00 9
TOX-GA Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG 63,00 1
TOX-A Toxoplazma gondi - p/c IgA 107,00 11
TOX-G Toxoplazma gondi - p/c IgG 22,00 1
TOX-M Toxoplazma gondi - p/c IgM 22,00 1
TRICHIN Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) 125,00 14
VZV-IGG Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) 52,00 12
VZV-IGM Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) 52,00 12
WAGRZYC Wągrzyca - p/c met. ELISA 210,00 12
WAGRZWB Wągrzyca - test potwierdzania met. Western-Blot 335,00 14
YER-A Yersinia - p/c IgA 48,00 12
YER-G Yersinia - p/c IgG 48,00 12
YER-M Yersinia - p/c IgM 48,00 12
Toksykologia/leki
ETYL Alkohol etylowy 23,00 1
AMIODAR Amiodaron 78,00 12
BAKLOF Baklofen 105,00 5
BARB-M Barbiturany w moczu 28,00 5
BARB Barbiturany w surowicy 28,00 4
BENZ Benzodiazepiny w surowicy 28,00 2
CR-M Chrom w moczu 73,00 12
CR-S Chrom we krwi 73,00 12
CYKLOSP Cyklosporyna 115,00 4
DIGOKS Digoksyna 28,00 2
PHNB Fenobarbital 68,00 1
FENOL-M Fenol w moczu (metabolity benzenu) 53,00 12
FENOTIA Fenotiazyna 48,00 12
F-M Fluor w moczu 63,00 12
AL Glin 63,00 12
AL-M Glin w moczu 63,00 12
HBCO Hemoglobina tlenkowęglowa - HbCO 38,00 1
KARBAM Karbamazepina 33,00 1
KWTRCHL Kwas trójchlorooctowy w moczu 128,00 12
WALPRO Kwas walproinowy 28,00 1
LAMITRI Lamitrin 78,00 12
METHA Methadon 40,00 2
NARKOT Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 38,00 1
NI-M Nikiel w moczu 78,00 12
NI Nikiel we krwi 78,00 12
PB-M Ołów w moczu 48,00 12
PB Ołów we krwi 48,00 12
RAPAMYC Rapamycyna 120,00 5
HG-M Rtęć w moczu 78,00 12
HG Rtęć we krwi 78,00 12
SALIC-M Salicylany w moczu 33,00 5
SALIC Salicylany w surowicy 33,00 5
THEO Teofilina 58,00 12
TOPAMA Topiramat (Topamax 215,00 12