logo PULS
zapisy osobiście lub pod nr: sluchawka
25 75 74 022
USŁUGI KOMERCYJNE
Badania laboratoryjne


Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest we WTORKI w godz.7.30 - 10.00 i CZWARTKI w godz. 8.00- 10.00, od godziny 7:30 wydawane są numerki do badań.

Wyniki badań można pobrać drogą online:
  1. Wejdź na stronę www.alablaboratoria.pl.
  2. Kliknij na przycisk Wyniki Online"
  3. Wybierz miasto, w którym zostało wykonane badanie - proszę wybrać Siedlce!
  4. Wpisz swój PESEL
  5. Wpisz numer kodu kreskowego odebranego w przychodni
  6. Kliknij na przycisk "Pobierz wynik"

Wykaz badań


Symbol Badanie Cena
PLN
Czas wykonania
Analityka lekarska
MOCZ Mocz- badanie ogólne + osad 5,00 1
TP-DM Białko w dobowej zbiórce moczu 5,00 1
BIALK-M Białko w moczu 5,00 1
GLU-DM Glukoza w dobowej zbiórce moczu 5,00 1
GLUKO-M Glukoza w moczu 5,00 1
BBJ Białko Bence-Jonesa 39,00 1
KAL-BO Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 8,00 5
KA-PAS Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 10,00 3
KREW-UT Kał- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemiczną) 10,00 1
OWSIKI Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 20,00 1
TCIAZO Test ciążowy 20,00 1
T-META Test metaboliczny w moczu
30,00 10
AMEBA Ameba 30,00 3
LAMBLIE Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 13,00 5
BILTLU Bilans tłuszczowy w kale 75,00 12
Hematologia
MORF Morfologia z rozmazem automatycznym 6,00 1
ROZMAZ Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 5,00 1
OB Odczyn Biernackiego 5,00 1
RETI Oznaczanie odsetka retikulocytów 10,00 1
EOZYNOF Eozynofilia 15,00 1
Serologia grup krwi
GRUPA Grupa krwi, Rh 25,00 1
ALLO Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy 21,00 1
RCKIK Identyfikacja p/c odpornościowych 160,00 5
BTA Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 17,00 1
KARTA Wpis grupy do krew karty 40,00 3
Koagulologia
APTT APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy 5,00 1
PT PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ 5,00 1
D-DIMER D-dimery 20,00 1
FIBR Fibrynogen 5,00 1
BIAL-C Białko C 35,00 11
INH-IX Inhibitor czynnika IX 470,00 6
A2ANTYP Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 64,00 12
Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)
5NUKL 5 - Nukleotydaza 43,00 10
ALB Albumina w surowicy 5,00 1
ALDOLAZ Aldolaza 20,00 7
ANTYTRP Alfa 1 - antytrypsyna 40,00 12
OROZOM Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 30,00 12
A1MIKM Alfa-1-mikroglobulina w moczu 45,00 12
A2MAKM Alfa-2-makroglobulina w DZM 70,00 12
A2MAKS Alfa-2-makroglobulina w surowicy 43,00 12
ALT Aminotransferaza alaninowa (ALT) 5,00 1
AST Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 5,00 1
AMYTR Amylaza trzustkowa w surowicy 5,00 1
AMYL Amylaza w surowicy 5,00 1
APO-A1 Apolipoproteina A1 (APO A1) 35,00 12
APO-A2 Apolipoproteina A2 (APO A2) 55,00 12
APO-B Apolipoproteina B (APO B) 33,00 12
ARABIN Arabinitol 130,00 2
ARYLO-A Arylosulfataza A 55,00 12
ASO-IL ASO (test ilościowy) 10,00 1
BA-S Bar w krwi lub surowicy 70,00 12
BA-M Bar w moczu 70,00 12
BE Beryl 70,00 12
CROSS-L Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej 70,00 6
B2-MIK Beta-2-mikroglobulina 53,00 12
B2-MIKM Beta-2-mikroglobulina w moczu 45,00 12
B-KAROT Beta-karoten 97,00 12
TP Białko całkowite 5,00 1
CRP-IL Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe 5,00 1
BI-MON Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 210,00 12
S-100B Białko S-100B (Test Sangtec 100) 75,00 12
VDBPM Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) 80,00 12
VDBPS Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 80,00 12
BIL-D Bilirubina bezpośrednia w surowicy 5,00 1
BIL-T Bilirubina całkowita w surowicy 5,00 1
BIL-P Bilirubina pośrednia w surowicy 5,00 1
BI-M Bizmut w moczu 69,00 12
BI-S Bizmut we krwi 69,00 12
BNP BNP - Peptyd Natriuretyczny Typu B 83,00 3
BR-S Brom w surowicy 68,00 12
C3 C3 składnik dopełniacza 25,00 2
C4 C4 składnik dopełniacza 27,00 2
CERULOP Ceruloplazmina 20,00 11
CL-DM Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
CL Chlorki w surowicy 5,00 1
CHOL Cholesterol całkowity 5,00 1
HDL Cholesterol HDL w surowicy 5,00 1
LDL-WYL Cholesterol LDL - wyliczany 5,00 1
LDL Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 8,00 1
CHOLIN Cholinoesteraza 15,00 12
CHROMO Chromogranina A 125,00 12
ZN-M Cynk w moczu 30,00 12
ZN-N Cynk w nasieniu 42,00 12
ZN Cynk w surowicy 22,00 12
CYST-C Cystatyna C 42,00 12
CYSTYNA Cystyna 58,00 12
CYTR-N Cytryniany w nasieniu 52,00 12
RF-IL Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość 8,00 1
RF-IGM Czynnik reumatoidalny RF IgM 40,00 5
LDH Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 5,00 1
C14-C20 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 225,00 12
C22-C26 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 225,00 12
ACE Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 43,00 12
FERR Ferrytyna 15,00 1
F-S Fluor w surowicy 55,00 12
ALP-K Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna 25,00 6
ALP Fosfataza alkaliczna (ALP) 5,00 1
ACP Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 12,00 4
ACP-NP Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 12,00 1
ACP-S Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) 22,00 6
P-DM Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
P Fosfor nieorganiczny w surowicy 5,00 1
FRU-N Fruktoza w nasieniu 45,00 12
FRU-O Fruktoza w osoczu 45,00 12
FRUKT Fruktozamina 30,00 5
GALAK-M Galaktoza w moczu 42,00 12
GALAK Galaktoza we krwi 46,00 12
GGTP Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 5,00 1
SHBG Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 20,00 10
GLU Glukoza 5,00 1
HAPTOG Haptoglobina 35,00 12
HBA1C Hemoglobina glikowana (HbA1c) 15,00 1
HOMOCYS Homocysteina 42,00 1
IGM Immunoglobulina Ig M w surowicy 12,00 1
IGA Immunoglobulina IgA w surowicy 12,00 1
IGE Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 12,00 1
IGG Immunoglobulina IgG w surowicy 12,00 1
IGG-1 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 68,00 12
IGG-2 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 68,00 12
IGG-3 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 68,00 12
IGG-4 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 68,00 12
INHIB Inhibina B 185,00 12
INHIBC1 Inhibitor C1 esterazy 125,00 12
JOD-DZM Jod w DZM 185,00 12
JOD-S Jod w surowicy 179,00 12
CD-M Kadm w moczu 72,00 12
CD-S Kadm w surowicy 72,00 12
CD Kadm we krwi 72,00 12
KAM-MO Kamień moczowy - analiza składu 26,00 6
KARNI-S Karnityna w surowicy 50,00 12
CK Kinaza kreatynowa (CK) 5,00 1
CO-M Kobalt w moczu 69,00 12
CO Kobalt we krwi 69,00 12
KOPR-DM Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 55,00 4
KREA-M Kreatynina w moczu 5,00 1
KLIR Klirens kreatyniny endogennej 5,00 1
KREA-DM Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
KREA Kreatynina w surowicy 5,00 1
KWFOL Kwas foliowy 16,00 1
KWMLEKO Kwas mlekowy 10,00 1
URIC-DM Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
URIC Kwas moczowy w surowicy 5,00 1
KWZOLC Kwasy Żółciowe 20,00 5
LIPAZA Lipaza 10,00 1
LP-A Lipoproteina a - Lp(a) 50,00 12
LIT Lit 12,00 1
KAPPM-F Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu 185,00 12
KAPPS-F Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 185,00 12
LAMBM-F Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu 185,00 12
LAMBS-F Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 185,00 12
MG-DM Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
MG Magnez w surowicy 5,00 1
MN-M Mangan w moczu 75,00 12
MN Mangan we krwi 75,00 12
CU-DM Miedź w dobowej zbiórce moczu 35,00 12
CU-M Miedź w moczu 35,00 12
CU Miedź w surowicy 22,00 12
MIKRALB Mikroalbuminuria 15,00 1
UREA-DM Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
UREA Mocznik w surowicy 5,00 1
MUKOPOL Mukopolisacharydy w moczu 125,00 26
NEOPTE Neopteryna 72,00 12
NEOPT-M Neopteryna w moczu 72,00 12
NORME-M Normetanefryna w DZM 82,00 12
NORTR Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 62,00 12
NSE NSE (enolaza swoista dla neuronów) 110,00 12
WAALER Odczyn Waaler-Rose 6,00 1
PAPP-A PAPP-A 65,00 3-4
PORF-IL Porfiryny metodą ilościową 290,00 12
PORF-ER Porfiryny w erytrocytach 310,00 12
K-DM Potas w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
K Potas w surowicy 5,00 1
PREALB Prealbumina 46,00 4
PINP Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 125,00 12
AMINOKW Profil aminokwasów 105,00 12
KWORGA Profil kwasów organicznych metodą GC/MS 155,00 12
PROKO3 Prokolagen typu III 70,00 12
CYNKOPR Protoporfiryna cynkowa 65,00 12
PROTEIN Proteinogram - elektroforeza białek moczu 15,00 2
LP-ELEK Proteinogram - elektorforeza lipoprotein 15,00 2
PROTEIN Proteinogram - elektroforeza surowicy 15,00 2
PRMAY Próba Mayera 38,00 5
PYRYL-D Pyrylinks - D 65,00 12
STFR Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 72,00 1
SE Selen 72,00 12
SE-M Selen w moczu 72,00 12
NA-DM Sód w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
NA Sód w surowicy 5,00 1
SZCZ Szczawiany 40,00 10
SZCZ-DM Szczawiany w DZM 40,00 10
TNF-A TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna 82,00 12
TRANSF Transferyna 15,00 2
TG Triglicerydy 5,00 1
ELASTAK Trzustkowa elastaza 1 w kale 82,00 12
ELASTAS Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 72,00 12
TIBC TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza 8,00 1
CA-DM Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 5,00 1
CA Wapń całkowity w surowicy 5,00 1
WAZO Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 135,00 12
WIT-DTO Witamina 25(OH)D Total 42,00 5
WIT-A Witamina A (retinol) w surowicy 55,00 12
WIT-B1 Witamina B1 (Tiamina) 115,00 12
WIT-B12 Witamina B12 20,00 1
WIT-B6 Witamina B6 105,00 12
WIT-D3 Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 100,00 12
WIT-E Witamina E 65,00 12
WKT Wolne kwasy tłuszczowe 72,00 10
AU Złoto w surowicy 72,00 12
FE Żelazo w surowicy (O95) 5,00 1
Hormony/ markery nowotworowe
-17OHKS 17 - hydroksysterydy w DZM 105,00 20
-17-KS 17 - ketosterydy w DZM 105,00 22
17-OHPG 17 - OH progesteron 30,00 3
ACTH ACTH - hormon adrenokortykotropowy 25,00 1
ADREDZM Adrenalina w DZM 63,00 12
ADRE-O Adrenalina w osoczu (Epinefryna) 63,00 12
ALDOST Aldosteron 30,00 12
FALDOM Aldosteron - wolny w moczu 72,00 12
AFP Alfa - fetoproteina (AFP) 20,00 1
ANDRO Androstendion 20,00 4
AMH Anty-Mullerian hormon (AMH) 170,00 12
B-HCG B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 15,00 1
F-BHCG B-HCG - wolna podjednostka B-HCG 63,00 3-4
HCG Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - Total 15,00 1
C-PEP C - peptyd 22,00 3
ICTP C - telopeptyd i kolagenu - ICTP 105,00 12
CA-50 CA - 50 82,00 12
CA125 CA 125 20,00 1
CA15-3 CA 15-3 20,00 1
CA19-9 CA 19-9 20,00 1
CA72-4 CA 72-4 60,00 12
T3 Całkowita trójjodotyronina (T3) 10,00 1
T4 Całkowita tyroksyna (T4) 10,00 1
CEA CEA - Antygen karcinoembrionalny 20,00 1
CYF21-1 Cyfra 21-1 52,00 12
DHEA Dehydroepiandrosteron (DHEA) 50,00 7
DHT Dihydrotestosteron (DHT) 55,00 12
DOPADZM Dopamina w DZM 115,00 12
ERYTPOE Erytropoetyna 55,00 12
E2 Estradiol (E2) 12,00 1
ESTR-F Estriol wolny 32,00 14
ESTRON Estron (E1) 48,00 12
FSH Folikulotropina (FSH) 10,00 1
GASTRYN Gastryna 73,00 12
GLUKAG Glukagon 73,00 12
ADH Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) 95,00 12
HGH Hormon wzrostu (hGH) 29,00 2
INS Insulina 18,00 1
IGF Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) 72,00 12
KALCYT Kalcytonina 48,00 12
KORT Kortyzol 18,00 1
KORT-M Kortyzol w moczu 18,00 2
KORT-DM Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 18,00 2
FKORTDM Kortyzol wolny w moczu 42,00 12
5HIADZM Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 42,00 12
ALA-M Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 105,00 12
MVADZM Kwas homowanilinowy w DZM 105,00 12
KWHYDR Kwas hydroksymasłowy 39,00 1
VMADZM Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 63,00 12
LEPTYNA Leptyna 210,00 12
LH Luteotropina (LH) 15,00 1
MET-DM Metanefryna w DZM 105,00 12
MET-O Metanefryna w osoczu 55,00 12
MKAT-DM Metoksykatecholaminy w DZM 130,00 10
OSTEOK Osteokalcyna 75,00 12
PTH Parathormon PTH 22,00 1
PROF-ST Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) 230,00 56
PRG Progesteron 15,00 1
PRO-INS Proinsulina 150,00 12
PRL Prolaktyna (PRL) 13,00 1
TPSA PSA całkowity 15,00 1
FPSA PSA wolny 19,00 1
RENINA Renina w osoczu 80,00 12
SERO-DM Serotonina w DZM 85,00 12
SEROT-O Serotonina w Osoczu 85,00 12
SEROT Serotonina w surowicy 85,00 12
DHEA-S Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 20,00 1
TESTOST Testosteron 15,00 1
TEST-F Testosteron wolny 42,00 12
TPA TPA - tkankowy antygen polipeptydowy 85,00 12
TPS TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 73,00 12
TYREO Tyreoglobulina 33,00 4
TSH Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 9,00 1
FT3 Wolna trijodotyronina (FT3) 10,00 1
FT4 Wolna tyroksyna (FT4) 10,00 1
ROMA Test ROMA 100,00 14
Przeciwciała i autoprzeciwciała
ANFOS P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG 100,00 6
A-HIST P/c antyhistonowe (AHA) 50,00 12
AKAR-A P/c antykardiolipinowe klasy IgA 32,00 14
AKAR-G P/c antykardiolipinowe klasy IgG 32,00 4
AKAR-M P/c antykardiolipinowe klasy IgM 32,00 4
A-ARYB P/c antyrybosomalne 50,00 12
ATG P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 22,00 1
CANCA P/c CANCA ( PR-3) 30,00 4
PANCA P/c PANCA (MPO) 30,00 4
ASCL-70 P/c przeciw Scl - 70 55,00 12
A-ACTIN P/c przeciw aktynie 50,00 12
ALFGLU P/c przeciw alfa-glukozydazie 195,00 14
A-AMFIF P/c przeciw amfifizynie 95,00 12
SRP P/c przeciw anty SRP 145,00 12
PCLOZYS P/c przeciw antygenom łożyska 120,00 24
PCKOHEP P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) 50,00 12
AGBM P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) 75,00 12
PCKANA P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 50,00 12
A-EBM P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka 50,00 12
A-PECHP P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 50,00 12
ACENTR P/c przeciw centromerom 75,00 12
A-CV2 P/c przeciw CV2 (CRMP5) 95,00 12
PCCYTRU P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) 60,00 3
PCCAST P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a 65,00 12
DS-DNA P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 30,00 14
ENA-U1 P/c przeciw ENA U1-RNP 50,00 12
ENDO-A P/c przeciw endomysialne IgA 45,00 14
ENDO-G P/c przeciw endomysialne IgG 45,00 14
IA2 P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) 82,00 12
AFOS-G P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 130,00 12
AFOS-M P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 90,00 12
AFOS P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 210,00 12
PCGAD P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) 100,00 12
GM-1 P/c przeciw gangliozydowe GM-1 370,00 15
AGLI-A P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A 70,00 12
AGLI-G P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G 70,00 12
IAA P/c przeciw insulinowe (IAA) 70,00 12
AOA P/c przeciw jajnikowe 50,00 12
A-AHU P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) 75,00 12
A-AMA P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) 75,00 12
A-ARI P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) 75,00 12
ANA P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) 25,00 17
ANA2 P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą Immunoblotingu) 99,00 17
SSDNA P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 45,00 12
JO-1ENA P/c przeciw JO - 1 40,00 12
PCKANAL P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych 50,00 12
PCZETRZ P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 50,00 12
PCKOMOK P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 65,00 12
PCPURKI P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) 85,00 12
PCSLIN P/c przeciw komórkom ślinianek 50,00 12
AECA P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) 50,00 12
P-NADNE P/c przeciw korze nadnerczy (N63) 50,00 12
LC-1 P/c przeciw LC-1 40,00 14
AMAG P/c przeciw MAG 165,00 12
MI-2 P/c przeciw MI-2 165,00 12
PCMG P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 50,00 14
PC-PRAZ P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 55,00 12
LKM P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 55,00 14
AMA P/c przeciw mitochondrialne (AMA) 45,00 14
AMA-ETI P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 55,00 10
AMA-M2 P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 35,00 17
AMA-SUB P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 85,00 12
A-NAJEG P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego 50,00 12
A-KANZ P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 50,00 12
PCNMS P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji 50,00 12
PCOGN P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym 50,00 12
PCPEMPH P/c przeciw pemphigus 135,00 12
ATPO P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 20,00 1
PCPLEMN P/c przeciw plemnikowe 50,00 12
PC-PLYT P/c przeciw płytkowe 65,00 12
A-PM-1 P/c przeciw PM-1 50,00 12
PCACETY P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 120,00 12
TRAB P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 70,00 12
PCARA P/c przeciw retikulinie (ARA) 50,00 12
PCSLA P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) 75,00 12
A-SARK P/c przeciw sarkolemie 50,00 12
PCSERC P/c przeciw sercowe klasy IgG 50,00 12
PCSLA P/c przeciw SLA/LP 40,00 14
A-AGSM P/c przeciw SM 40,00 12
ASM-RNP P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 40,00 16
ASS P/c przeciw SS-A/Ro 40,00 12
PC-TGAA P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) 35,00 14
PC-TGAG P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G) 35,00 14
PCWTRZ P/c przeciw wyspom trzustkowym 50,00 12
Immunoserologia chorób zakaźnych
PCADENO Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom w surowicy 45,00 12
PCAMEB Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 45,00 12
PCBABEM Bąblowica - p/c EM2 310,00 11
PCBABGW Bąblowica - p/c IgG met. Western-Blot 170,00 9
PCBABLO Bąblowica - p/c met. ELISA 95,00 11
BLONIC Błonnica - p/c IgG 125,00 14
BOREL-G Borelioza - p/c IgG met. immunoenzymatyczną 30,00 3
BORWB-G Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot 95,00 9
BOREL-M Borelioza - p/c IgM met. immunoenzymatyczną 30,00 3
BORWB-M Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot 95,00 9
BRU-OA Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta 45,00 17
BRU-OWD Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 65,00 17
ACSA-A Campylobacter - p/c IgA 75,00 12
ACSA-G Campylobacter - p/c IgG 75,00 12
CHLT-A Chlamydia trachomatis - p/c IgA 40,00 12
CHLT-G Chlamydia trachomatis - p/c IgG 40,00 12
CHLT-M Chlamydia trachomatis - p/c IgM 40,00 12
CHLP-A Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA 40,00 12
CHLP-G Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgG 40,00 12
CHLP-M Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgM 40,00 12
CMV-GA CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG 40,00 1
CMV-G CMV - wirus cytomegalii p/c IgG 25,00 1
CMV-M CMV - wirus cytomegalii p/c IgM 25,00 1
COXAC Coxackie - p/c przeciw wirusom Coxackie 110,00 18
MONO-LX EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleoza) 12,00 1
EBV-G EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) 45,00 5
EBV-M EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) 45,00 5
ENT-IGG Enterowirus - p/c IgG 65,00 8
ENT-IGM Enterowirus - p/c IgM 65,00 8
AH1N1PC Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B 85,00 16
GRY-A-G Grypa A - p/c IgG 55,00 11
GRY-A-M Grypa A - p/c IgM 55,00 11
GRY-B-G Grypa B - p/c IgG 55,00 11
GRY-B-M Grypa B - p/c IgM 55,00 11
AHAVM HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 25,00 9
AHAV HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) 45,00 12
AHBC-M HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 20,00 5
AHBC-T HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) 18,00 1
HBE-AG HBe - antygen HBe (WZW typu B) 18,00 9
AHBE HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) 18,00 9
HBSAG HBs - antygen HBs (WZW typu B) 15,00 1
AHBS HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) 20,00 1
HBS-CON HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) 22,00 3
AHCV HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) 25,00 1
HCV-RB HCV - p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot - Il (WZW typu C) 170,00 12
PCWZWD HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) 65,00 12
HELI-G Helicobacter pylori - p/c IgG 25,00 1
HIV-WB HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott 250,00 14
AHIV HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) 20,00 1
HSV-IGM HSV - wirus opryszczki p/c IgM met. EIA 65,00 12
HSV-IGG HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA 65,00 12
JKIELB Jad kiełbasiany 210,00 12
KZM-IGG Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG 95,00 10
KZM-IGM Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM 95,00 10
KOTP-G Koci pazur - p/c IgG 505,00 10
KOTP-M Koci pazur - p/c IgM 505,00 10
KRZT-A Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) 35,00 12
KRZT-G Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) 35,00 12
KRZT-M Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) 35,00 12
LEG-AT Legionella - antygen w moczu met. ELISA 75,00 12
LEG-IGA Legionella - p/c IgA 175,00 11
LEG-IGG Legionella - p/c IgG 175,00 11
LEG-IGM Legionella - p/c IgM 175,00 11
LEPTO-G Leptospiroza - p/c IgG 75,00 12
LEPTO-M Leptospiroza - p/c IgM 105,00 12
PC-MAL Malaria - p/c przeciw malarii 35,00 10
MYC-G Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG 40,00 9
MYC-M Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM 40,00 9
PAGRY-G Paragrypa - p/c IgG 110,00 10
PAGRY-M Paragrypa - p/c IgM 110,00 10
PARAGRY Paragrypa - p/c IgM i IgG 110,00 9
PCPARWO Parwowirus B19 - p/c IgM i IgG met. ELISA 135,00 12
PNEUMO Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF 130,00 11
POLIO POLIO - typowanie wirusa 360,00 11
RSV-IGG RSV - p/c IgG 105,00 11
RSV-IGM RSV - p/c IgM 125,00 11
RUB-GA Rubella (różyczka ) - awidność p/c IgG 95,00 14
RUB-G Rubella (różyczka ) - p/c IgG 20,00 1
RUB-M Rubella (różyczka ) - p/c IgM 20,00 1
SWIN-G Świnka - p/c IgG 65,00 12
SWIN-M Świnka - p/c IgM 55,00 12
FTA Test kiłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 45,00 8
WR Test kiłowy - przesiewowy (WR) 6,00 1
TOXOKAR Toxocara canii - p/c 60,00 9
TOX-GA Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG 60,00 1
TOX-A Toxoplazma gondi - p/c IgA 105,00 11
TOX-G Toxoplazma gondi - p/c IgG 20,00 1
TOX-M Toxoplazma gondi - p/c IgM 20,00 1
TRICHIN Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) 13,00 14
VZV-IGG Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) 50,00 12
VZV-IGM Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) 50,00 12
WAGRZYC Wągrzyca - p/c met. ELISA 200,00 12
WAGRZWB Wągrzyca - test potwierdzania met. Western-Blot 330,00 14
YER-A Yersinia - p/c IgA 45,00 12
YER-G Yersinia - p/c IgG 45,00 12
YER-M Yersinia - p/c IgM 45,00 12
Toksykologia/leki
ETYL Alkohol etylowy 20,00 1
AMIODAR Amiodaron 75,00 12
BAKLOF Baklofen 100,00 5
BARB-M Barbiturany w moczu 25,00 5
BARB Barbiturany w surowicy 25,00 4
BENZ Benzodiazepiny w surowicy 25,00 2
CR-M Chrom w moczu 70,00 12
CR-S Chrom we krwi 70,00 12
CYKLOSP Cyklosporyna 110,00 4
DIGOKS Digoksyna 25,00 2
PHNB Fenobarbital 65,00 1
FENOL-M Fenol w moczu (metabolity benzenu) 50,00 12
FENOTIA Fenotiazyna 45,00 12
F-M Fluor w moczu 60,00 12
AL Glin 60,00 12
AL-M Glin w moczu 60,00 12
HBCO Hemoglobina tlenkowęglowa - HbCO 35,00 1
KARBAM Karbamazepina 30,00 1
KWTRCHL Kwas trójchlorooctowy w moczu 125,00 12
WALPRO Kwas walproinowy 25,00 1
LAMITRI Lamitrin 75,00 12
METHA Methadon 38,00 2
NARKOT Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 35,00 1
NI-M Nikiel w moczu 75,00 12
NI Nikiel we krwi 75,00 12
PB-M Ołów w moczu 45,00 12
PB Ołów we krwi 45,00 12
RAPAMYC Rapamycyna 115,00 5
HG-M Rtęć w moczu 75,00 12
HG Rtęć we krwi 75,00 12
SALIC-M Salicylany w moczu 30,00 5
SALIC Salicylany w surowicy 30,00 5
THEO Teofilina 55,00 12
TOPAMA Topiramat (Topamax 210,00 12


CENNIK BADAŃ ALERGOLOGICZNYCH


Symbol Badanie Cena
PLN
Czas wykonania
Rodzaj alergenu:
PN-WZ20 Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów Tomka wonna (g1), Kupkówka pospolita (g3), Tymotka łąkowa(g6), Żyto (g12), Olcha (t2), Brzoza (t3), Leszczyna (t4), Dąb (t7), Ambrozja (w1), Bylica (w6), Babka Lancetowata (w9), Dermatophagoides ptyeronysssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Kot (e1), Pies (e2), Koń (e3), Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6) 155,00 10
PN-PO20 Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów Białko jaja (f1), Żółtko jaja (f75), Mleko krowie (f2), Drożdże (f45), Mąka pszenna (f4), Maka żytnia (f5), Ryż (f9), Soja (f14), Orzech ziemny (f13), Orzech laskowy (f17), Migdał (f20), Jabłko (f49), Kiwi (f84), Morela (f237), Pomidor (f25), Marchew (f31), Ziemniak (f35), Seler (f85), Dorsz (f3), Krewetka (f23) 155,00 10
PN-PED Panel alergenów pediatryczny/mieszany -27 alergenów Mieszanka Traw (gx), Brzoza (t3), Bylica (w6), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2,), Kot (e1), Pies (e2), Koń (e3), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), Białko jaja (f1), Żółtko jaja (f75), Mleko krowie(f2), Dorsz (f3), Alfa-laktoalbumina (f76), Beta-laktoglobulina (f77), Kazeina (f78), BSA (e204), Mąka pszenna (f4), Ryż (f9), Soja (f14), Orzeszki ziemne (f13), Orzech laskowy (f17), Marchew (f31), Ziemniak (f35), Jabłko (f49) 155,00 10
WX-5 Chwasty: W1 ambrosia elatior, W6 bylica pospolita, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłoć pospolita 40,00 14
WX-1 Chwasty: W1 ambrosia elatior, W6 bylica pospolita, W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W11 salsola kali 40,00 14
TX-6 Drzewa późne: T1 klon, T3 brzoza brodawkowata, T5 buk, T7 dąb, T10 orzech 40,00 14
TX-5 Drzewa wczesne: T2 olcha, T4 leszczyna, T8 wiąż, T12 wierzba, T14 topola 40,00 14
FX-2 Mąki: F7 owies, F5 żyto, F4 pszenica, F8 kukurydza, F11 gryka 40,00 14
EX-2 Mieszanka alergenów: E1 kot, pies, świnka morska, chomik, E5 sierść psa, E6 świnka morska naskórek, E87 chomik naskórek 40,00 14
EX-1 Mieszanka alergenów: E1 sierść kota, E3 sierść konia, E4 sierśc krowy, E5 sierść psa 40,00 14
EX-6 Mieszanka alergenów: E215 pióra gołębia, E70 pióra gęsi, E85 pióra kury, E86 pióra kaczki 40,00 14
EX-3 Mieszanka alergenów: E3 sierść konia, krowa, norka, królik, owca, E4 sierśc krowy, E8 naskórek norki, E82 naskórek królika, E81 naskórek/sierść owcy 40,00 14
EX-4 Mieszanka alergenów: E70 pióra gęsi, E86 pióra kaczki 40,00 14
HX-2 Mieszanka kurzu domowego: H2 Holister (kurz domowy), D1 roztocze kurzu domowego, D2 roztocze mączne, I6 karaluch 40,00 14
MX-2 Mieszanka pleśni: M1 Penicillum notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M5 Candida albicans, M6 Alternaria alternata, M8 Helminthosporium halodes 40,00 14
MX-1 Mieszanka pleśni: M1 Penicillum notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata 40,00 14
FX-15 Mieszanka pokarmowa: F33 Pomarańcza, F49 Jabłko, F92 Banan, F95 Brzoskwinia 40,00 14
GX-3 Mieszanka pyłków traw: G3 kupkówka pospolita, G4 kostrzewa łąkowa, G5 życica trwała, G8 wiechlina łąkowa 40,00 14
FX-12 Mięso drobiowe: F57 kaczka, gęś, kurczak, indyk, F235 gęś, F83 kurczak, F284 indyk 40,00 14
FX-8 Mięso: F26 wieprzowina, wołowina, baranina, jagnięcina, F27 wołowina, F88 baranina/jagnięcina 40,00 14
FX-1 Orzechy: F13 Orzech ziemny, F17 Orzech laskowy, F18 Orzech brazylijski, F20 Migdał, F36 Orzech kokosowy 40,00 14
PHAD Phadiatop met. Uni CAP. (test przesiewowy potwierdzający bądź wykluczający alergię atypową) 40,00 14
FX-5 Pokarmy dziecięce: F1 białko jaja, F2 mleko krowie, F3 dorsz atlantycki, F4 mąka pszenna, F13 orzech laskowy, F14 soja 40,00 14
WDX-5 Pyłki kwiatów: W30 tulipan, W35 geranium, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłoć pospolita 40,00 14
WX-4 Pyłki kwiatów: W7 margerytka, W17 aster, W22 chryzantemy, W23 dalia 40,00 14
GDX-4 Pyłki zbóż: G12 żyto, G14 owies, G15 pszenica, G18 jęczmień, G20 kukurydza 40,00 14
WX-3 Pyłki ziołowe: W6 bylica pospolita, W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W20 pokrzywa zwyczajna 40,00 14
WX-2 Pyłki ziołowe: W9 babka lancetowata, W10 komosa biała, W11 salsola kali 40,00 14
FX-11 Sery: F82 pleśniowe, F150 edamer, F81 chedar, F70 szfajcarski 40,00 14
FX-3 Skorupiaki / ryby: F3 dorsz, F24 krewetka, F41 łosoś, F37 małż jadalny, F40 tuńczyk 40,00 14
GX-4 Trawy późne: G1 tomka wonna, G5 życica trwała, G7 trzcina pospolita, G12 pyłki żyta, G13 kosówka wełnista 40,00 14
GX-1 Trawy wczesne: G3 kupkówka pospolita, G4 kostrzewa łąkowa, G5 życica trwała, G6 tymotka łąkowa, G8 wiechlina łąkowa 40,00 14
FDX-5 Warzywa: F12 groch, F31 marchew, F15 fasola, F35 ziemiak 40,00 14
FX-6 Warzywa: F25 pomidor, F38 szpinak, F216 kapusta, F218 papryka 40,00 14
F-76 Alfa laktoalbumina (F76) - IgE swoiste 35,00 14
F-77 Beta laktoglobulina (F77) - IgE swoiste 35,00 14
F-78 Kazeina (F78) - IgE swoiste 35,00 14
F-232 Ovalbumin (F232) - IgE swoiste (L91) 35,00 14
F-233 Ovomucoid (F232) - IgE swoiste (L91) 35,00 14
T-215 rBet v1 PR-10 40,00 14
T-216 rBet v2 Profilln 40,00 14
T-220 rBet v4 40,00 14
T-225 rBet v6 40,00 14
T-221 rBet v2, rBet v4 40,00 14
D-70 Acarus siro (D70) - IgE swoiste 28,00 14
B-1 Akrylan (B1) - IgE swoiste 28,00 14
F-76 Alfa laktoalbumina (F76) - IgE swoiste 28,00 14
M-6 Alternaria alternata (M6) - IgE swoiste 28,00 14
W-1 Ambrosia elatior (W1) - IgE swoiste 28,00 14
C-6 Amoxycylina (C6) - IgE swoiste 28,00 14
C-5 Ampicylina(C5) - IgE swoiste 28,00 14
C-68 Artikaina(C68) - IgE swoiste 28,00 14
M-3 Aspergillus fumigatus (M3) - IgE swoiste 28,00 14
W-9 Babka lancetowata (W9) - IgE swoiste 28,00 14
F-92 Banan (F92) - IgE swoiste 28,00 14
F-88 Baranina (F88) - IgE swoiste 28,00 14
O-1 Bawełna (O1) - IgE swoiste 28,00 14
F-77 Beta laktoglobulina (F77) - IgE swoiste 28,00 14
F-1 Białko jajka (F1) - IgE swoiste 28,00 14
F-260 Brokuł(F260) - IgE swoiste 28,00 14
F-95 Brzoskwinia (F95) - IgE swoiste 28,00 14
T-3 Brzoza (T3) - IgE swoiste 28,00 14
T-5 Buk (T5) - IgE swoiste 28,00 14
F-319 Burak czerwony (F319) - IgE swoiste 28,00 14
W-6 Bylica pospolita (W6) - IgE swoiste 28,00 14
M-5 Candida ablicans (M5) - IgE swoiste 28,00 14
F-48 Cebula (F-48) - IgE swoiste 28,00 14
I-73 Chironomus Thummi (I73) - IgE swoiste 28,00 14
F-165 Cielęcina (F-165) - IgE swoiste 28,00 14
M-32 Cladosporium cladosporides(M32) - IgE swoiste 28,00 14
M-17 Cladosporium fulvumM17) - IgE swoiste 28,00 14
M-2 Cladosporium herbarum (M2) - IgE swoiste 28,00 14
S-8 Cynamon (S8) - IgE swoiste 28,00 14
G-2 Cynodon palczasty (trawa) (G2) - IgE swoiste 28,00 14
T-222 Cyprys(T222) - IgE swoiste 28,00 14
F-208 Cytryna (F208) - IgE swoiste 28,00 14
F-52 Czekolada (F52) - IgE swoiste 28,00 14
F-242 Czereśnia (F242) - IgE swoiste 28,00 14
F-47 Czosnek świeży(F47) - IgE swoiste 28,00 14
T-7 Dąb (T7) - IgE swoiste 28,00 14
C-79 Diclofenac(C79) - IgE swoiste 28,00 14
F-3 Dorsz (F3) - IgE swoiste 28,00 14
F-45 Drożdże (F45) - IgE swoiste 28,00 14
F-15 Fasola (F15) - IgE swoiste 28,00 14
K-81 Fikus (K81) - IgE swoiste 28,00 14
I-11 Fosfolipaza A(I11) - IgE swoiste 28,00 14
C-60 Gentamycyna(C60) - IgE swoiste 28,00 14
I-4 Giez koński (I-4) – IgE swoiste 28,00 14
P-1 Glista ludzka (P1) - IgE swoiste 28,00 14
F-79 Gluten (F79) - IgE swoiste 28,00 14
F-209 Grapefruit (F209) - IgE swoiste 28,00 14
F-12 Groch (F12) - IgE swoiste 28,00 14
F-94 Gruszka (F94) - IgE swoiste 28,00 14
F-11 Gryka (F11) - IgE swoiste 28,00 14
F-222 Herbata (F222) - IgE swoiste 28,00 14
C-78 Ibuprofen(C78) - IgE swoiste 28,00 14
F-284 Indyk (F284) - IgE swoiste 28,00 14
C-73 Insulina ludzka (C73) - IgE swoiste 28,00 14
C-70 Insulina wieprzowa (C70) - IgE swoiste 28,00 14
F-49 Jabłko (F49) - IgE swoiste 28,00 14
I-71 Jad komara (I71) - IgE swoiste 28,00 14
I-3 Jad osy (I3) - IgE swoiste 28,00 14
I-1 Jad pszczoły (I1) - IgE swoiste 28,00 14
I-75 Jad szerszenia (I75) - IgE swoiste 28,00 14
F-245 Jajko całe (F245) - IgE swoiste 28,00 14
T-15 Jesion (T15) - IgE swoiste 28,00 14
F-6 Jęczmień (F6) - IgE swoiste 28,00 14
F-93 Kakao (F93) - IgE swoiste 28,00 14
I-6 Karaluch - prusak (I6) - IgE swoiste 28,00 14
F-119 Karp (F119) - IgE swoiste 28,00 14
F-221 Kawa (F221) - IgE swoiste 28,00 14
F-78 Kazeina (F78) - IgE swoiste 28,00 14
F-84 Kiwi (F84) - IgE swoiste 28,00 14
T-1 Klon (T1) - IgE swoiste 28,00 14
W-10 Komosa biała (W10) - IgE swoiste 28,00 14
F-277 Koperek (F277) - IgE swoiste 28,00 14
G-13 Kosmówka wełniana (G13) - IgE swoiste 28,00 14
G-4 Kostrzewa łąkowa (G4) - IgE swoiste 28,00 14
F-23 Krab (F23) - IgE swoiste 28,00 14
F-24 Krewetka (F24) - IgE swoiste 28,00 14
T-17 Kryptomeria japońska (T17) - IgE swoiste 28,00 14
G-3 Kupkówka pospolita (G3) - IgE swoiste 28,00 14
F-83 Kurczak (F83) - IgE swoiste 28,00 14
H-1 Kurz domowy (H1) - IgE swoiste 28,00 14
C-51 Kwas acetylosalicylowy (C51) IgE swoiste 28,00 14
B-312 Laktoza (B312) - IgE swoiste 28,00 14
K-82 Latex (K82) - IgE swoiste 28,00 14
D-71 Lepidoglyphus destructor (D71) - IgE swoiste 28,00 14
T-4 Leszczyna (T4) - IgE swoiste 28,00 14
C-82 Lidokaina(C82) - IgE swoiste 28,00 14
T-208 Lipa(T208) - IgE swoiste 28,00 14
F-41 Łosoś (F41) - IgE swoiste 28,00 14
F-224 Mak (F224) - IgE swoiste 28,00 14
F-343 Malina (F343) - IgE swoiste 28,00 14
F-37 Małż jadalny (F37) - IgE swoiste 28,00 14
F-302 Mandarynka (F302) - IgE swoiste 28,00 14
F-31 Marchew (F31) - IgE swoiste 28,00 14
F-8 Mąka kukurydziana (F8) - IgE swoiste 28,00 14
F-4 Mąka pszenna (F4) - IgE swoiste 28,00 14
C-88 Mepiwakaina(C88) - IgE swoiste 28,00 14
F-213 Mięso królika(F213) - IgE swoiste 28,00 14
F-20 Migdał (F20) - IgE swoiste 28,00 14
F-247 Miód (F247) - IgE swoiste 28,00 14
F-231 Mleko gotowane UHT(F231) - IgE swoiste 28,00 14
F-300 Mleko kozie(F300) - IgE swoiste 28,00 14
F-2 Mleko krowie (F2) - IgE swoiste 28,00 14
F-116 Mleko surowe(F116) - IgE swoiste 28,00 14
F-237 Morela(F237) - IgE swoiste 28,00 14
I-70 Mrówka(I70) - IgE swoiste 28,00 14
F-89 Musztarda (F89) - IgE swoiste 28,00 14
E-84 Naskórek chomika (E84) - IgE swoiste 28,00 14
E-82 Naskórek królika (E82) - IgE swoiste 28,00 14
E-81 Naskórek owcy (E81) - IgE swoiste 28,00 14
E-87 Naskórek szczura(E87) - IgE swoiste 28,00 14
E-6 Naskórek świnki morskiej (E6) - IgE swoiste 28,00 14
W-12 Nawłoć pospolita (W12) - IgE swoiste 28,00 14
C-95 Neomycyna(C95) - IgE swoiste 28,00 14
E-7 Odchody gołębia (E7) - IgE swoiste 28,00 14
E-97 Odchody papugi(E97) - IgE swoiste 28,00 14
F-244 Ogórek (F244) - IgE swoiste 28,00 14
T-2 Olcha (T2) - IgE swoiste 28,00 14
T-10 Orzech kalifornijski (T10) - IgE swoiste 28,00 14
F-17 Orzech leszczyny (F17) - IgE swoiste 28,00 14
F-203 Orzech pistacjowy (F203) - IgE swoiste 28,00 14
F-256 Orzech włoski (F256) - IgE swoiste 28,00 14
F-232 Ovalbumin (F232) - IgE swoiste (L91) 28,00 14
F-233 Ovomucoid (F232) - IgE swoiste (L91) 28,00 14
F-13 Orzech ziemny (F13) - IgE swoiste 28,00 14
F-7 Owies (F7) - IgE swoiste 28,00 14
G-14 Owies(G14) - IgE swoiste 28,00 14
F-218 Papryka(F218) - IgE swoiste 28,00 14
W-19 Parietaria lekarska (W19) - IgE swoiste 28,00 14
M-1 Penicilium notatum (M1) - IgE swoiste 28,00 14
C-1 Penicylina G (C1) - IgE swoiste 28,00 14
C-2 Penicylina V(C2) - IgE swoiste 28,00 14
F-280 Pieprz czarny (F280) - IgE swoiste 28,00 14
E-70 Pierze (pióra gęsi) (E70) - IgE swoiste 28,00 14
F-86 Pietruszka (F86) - IgE swoiste 28,00 14
E-86 Pióra kaczki (E86) - IgE swoiste 28,00 14
E-201 Pióra kanarka (E201) - IgE swoiste 28,00 14
E-85 Pióra kurze (E85) - IgE swoiste 28,00 14
E-213 Pióra papugi(E213) - IgE swoiste 28,00 14
E-78 Pióra papużki falistej (E78) - IgE swoiste 28,00 14
W-20 Pokrzywa zwyczajna (W20) - IgE swoiste 28,00 14
F-33 Pomarańcza (F33) - IgE swoiste 28,00 14
F-25 Pomidor (F25) - IgE swoiste 28,00 14
F-66 Por (F66) - IgE swoiste 28,00 14
F-171 Porzeczka czerwona i czarna(F171) - IgE swoiste 28,00 14
F-204 Pstrąg (F204) - IgE swoiste 28,00 14
G-15 Pszenica (G15) - IgE swoiste 28,00 14
B-4 Pył z młockarni(B4) - IgE swoiste 28,00 14
B-7 Pył z siana(B7) - IgE swoiste 28,00 14
B-23 Pył ze słomy (B23) - IgE swoiste 28,00 14
F-320 Rak(F320) - IgE swoiste 28,00 14
D-1 Roztocze kurzu domowego (D1) - IgE swoiste 28,00 14
D-2 Roztocze mączne (D2) - IgE swoiste 28,00 14
F-9 Ryż (F9) - IgE swoiste 28,00 14
F-85 Seler (F85) - IgE swoiste 28,00 14
F-81 Ser cheddar (F81) - IgE swoiste 28,00 14
F-82 Ser pleśniowy(F82) - IgE swoiste 28,00 14
F-10 Sezam ziarno (F10) - IgE swoiste 28,00 14
E-3 Sierść konia (E3) - IgE swoiste 28,00 14
E-1 Sierść kota (E1) - IgE swoiste 28,00 14
E-4 Sierść krowy (E4) - IgE swoiste 28,00 14
E-5 Sierść psa (E5) - IgE swoiste 28,00 14
F-14 Soja (F14) - IgE swoiste 28,00 14
T-16 Sosna (T16) - IgE swoiste 28,00 14
I-5 Szerszeń- jad( Dolichovespula arenaria) (I5) - IgE swoiste 28,00 14
F-214 Szpinak (F214) - IgE swoiste 28,00 14
F-255 Śliwka (F255) - IgE swoiste 28,00 14
P-2 Tasiemiec (P2) - IgE swoiste 28,00 14
B-25 Terylen(B25) - IgE swoiste 28,00 14
G-1 Tomka wonna (G1) - IgE swoiste 28,00 14
T-14 Topola (T14) - IgE swoiste 28,00 14
F-44 Truskawka (F44) - IgE swoiste 28,00 14
G-7 Trzcina pospolita (G7) - IgE swoiste 28,00 14
W-30 Tulipan (W30) - IgE swoiste 28,00 14
F-40 Tuńczyk (F40) - IgE swoiste 28,00 14
G-6 Tymotka łąkowa (G6) - IgE swoiste 28,00 14
D-72 Tyrophagus putrescientiae (D72) - IgE swoiste 28,00 14
B-21 Wełna owcza nieprzetworzona (B21) - IgE swoiste 28,00 14
B-20 Wełna owcza przetworzona (B20) - IgE swoiste 28,00 14
G-8 Wiechlina łąkowa (G8) - IgE swoiste 28,00 14
F-26 Wieprzowina (F26) - IgE swoiste 28,00 14
T-12 Wierzba (T12) - IgE swoiste 28,00 14
F-259 Winogrona(F259) - IgE swoiste 28,00 14
F-27 Wołowina (F27) - IgE swoiste 28,00 14
W-31 Wrzos(W31) - IgE swoiste 28,00 14
F-10 Ziarno sezamu(F10) - IgE swoiste 28,00 14
F-35 Ziemniak (F35) - IgE swoiste 28,00 14
F-75 Żółtko jajka (F75) - IgE swoiste 28,00 14
G-5 Życica trwała (G5) - IgE swoiste 28,00 14
F-5 Żyto (F5) - IgE swoiste 28,00 14
G-12 Żyto/pyłki (G12) - IgE swoiste 28,00 14
kreseczka pinowa
Aktualności
najważniejsze informacje
Usługi
+ Podstawowa opieka zdrowotna
+ Usługi komercyjne - okulista
+ Stomatologia
+ Apteka
+ Badania laboratoryjne
Przychodnia PULS
+ Godziny przyjęć lekarzy
+ Historia przychodni
+ Promocje
+ Dokumenty do pobrania
Inne
+ Kontakt
+ Polityka prywatności
Godz. otwarcia:
pn. 8-18
wt. 8-18
śr. 8-18
czw. 8-18
pt. 8-18
Rejestracja czynna:
pn. 7-18, wt.- pt. 7:30-18
Copyright © 2014 | Przychodna Lekarska PULS w Mrozach | Projekt: STÄMPFLI | Realizacja: goVirtual.pl s.c.