Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Certyfikaty


Certyfikat akredytacyjny


Certyfikat jakości dla podstawowej opieki zdrowotnej przyznawany jest zakładom leczniczym prowadzącym świadczenia medyczne, które spełniają określone warunki zapewnienia dobrej jakości świadczonych usług.

Na wniosek podmiotu, który chce poddać się testowi, Centrum Monitorowania Jakości kieruje na przegląd akredytacyjny wizytatorów, sprawdzających spełnienie 123 standardów w 8 działach.

Standardy promują sprawną organizację, respektowanie oczekiwań i opinii pacjenta oraz refleksję nad właściwym sposobem postępowania i jego doskonaleniem.
Aby uzyskać pozytywną ocenę konieczne jest spełnienie standardów przynajmniej w 75%.

Nasza Przychodnia była wizytowana 10.03.2022 r. uzyskując pozytywną opinię.
Na tej podstawie Minister Zdrowia dnia 09.05.2022 r. przyznał nam Certyfikat Akredytacyjny na okres 3 lat.

Certyfikat EDM


Certyfikat potwierdzający wdrożenie udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) jest zgodny z wymaganiami technicznymi stawianymi świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami w zakresie rozporządzenia RODO.

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego


W 2022 r. nasza Przychodnia uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.
Akredytacja jest przyznawana na okres 5 lat przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.