Zapisy pod nr: 25 75 74 022

Nasi lekarzeLidia Walecka-Lipińska


LEKARZ INTERNISTA / SPECJALISTA REUMATOLOG

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie,
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia


Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie, a odnowienie dyplomu lekarza po 50 latach pracy zawodowej uzyskałam w 2018 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zostałam odznaczona jako zasłużony pracownik Służby Zdrowia. Staż podyplomowy odbywałam w Szpitalu w Mińsku Mazowieckim i Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. W czasie swojej kariery zawodowej pracowałam w przychodniach w: Mińsku Mazowieckim, Kałuszynie, Dobrem, Jeruzalu oraz w Pogotowiu Ratunkowym i Szpitalu w Mińsku Mazowieckim, Izbie porodowej w Mrozach. Prowadziłam róznież praktyki studenckie dla młodych lekarzy.

Obecnie pracuję jako lekarz rodzinny w Przychodni "Puls" oraz zajmuję się opieką medyczną wychowanków Zakładu Poprawczego w Mrozach. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają mi w sposób pełny, pracować dla społeczności Mrozów od 1971r.

Ewa Grzyb


SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Lublinie


Studia medyczne ukończyłam w Akademii Medycznej w Lublinie w 1999r. Staż podyplomowy odbyłam w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz w Zakładzie Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Lubaczowie. Samodzielną ścieżkę zawodową rozpoczęłam w Zakładzie Opieki Zdrowotnej R-36 w Lubaczowie w 2001 roku. W tym okresie odbyłam również szkolenie specjalizacyjne i tytuł specjalisty medycyny rodzinnej uzyskałam w roku 2008. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, kursach i konferencjach w zakresie pediatrii i medycyny rodzinnej. Swoją wiedzę poszerzam także w dziedzinie dietetyki klinicznej.

Od roku 2009 pracuję w w Przychodni "Puls" w Mrozach, gdzie zajmuję się naszymi najmłodszymi pacjentami.

Katarzyna Gorzkowska-Pasik


SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH /
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

Wykształcenie: Akademia medyczna w Warszawie


Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem w Akademii Medycznej w Warszawie w 2003 roku. Staż podyplomowy odbyłam w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Od roku 2004r. pracuję w Oddziale Chorób Płuc w Szpitalu w Rudce, gdzie od roku 2019r. pełnię funkcję Zastępcy Ordynatora. W 2010r. uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych po odbytym szkoleniu specjalizacyjnym w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. W roku 2013r., po szkoleniu specjalizacyjnym, uzyskałam tytuł specjalisty chorób płuc. Szczególnie interesują mnie choroby śródmiąższowe płuc - w 2013r. w "Pneumonologii i Alergologii Polskiej" ukazał się artykuł mojego autorstwa. Samodzielnie wykonuję badania bronchofiberoskopowe, prowadzę pracownię polisomnograficzną, zajmuję się pacjentami z rakiem płuca w Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Od roku 2016r. pracuję również w w Przychodni "Puls" w Mrozach, zajmuję się leczeniem osób dorosłych.

Anna Zasim


LEKARZ MEDYCYNY / SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie


Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację II stopnia ukończyłam w zakresie okulistyki w Klinice Ocznej w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów. Doświadczenie zawodowe budowałam pracując w poradniach specjalistycznych w Pruszkowie, Warszawie, a obecnie w Markach oraz prowadząc praktykę lekarską w Przychodni "Puls" w Mrozach. Uzyskane kursy i certyfikaty w zakresie fotokoagulacji laserowej, laseroterapii YAG, tomografii komputerowej OCT, angiografii fluoresceinowej poszerzają moje doświadczenie w leczeniu pacjentów.

W mojej pracy bardzo ważna jest dla mnie komunikacja z pacjentem.