Zapisy pod nr: 25 75 74 022

Druki do pobraniaDeklaracje:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. [Źródło]Oświadczenia:


Pozostałe: