Zapisy pod nr: 25 75 74 022

Zachorowania poza godzinami pracy przychodni


W godzinach 18.00 - 8.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska udzielana jest bezpłatnie i bez skierowania w Izbie Przyjęć SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, tel. 25 759 21 92 lub w innych placówkach posiadających kontrakt z NFZ.

Główny numer tel. szpitala 25 505 51 00, Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) tel. 25 506 52 00, więcej informacji kontaktowych na stronie www.spzozmm.pl/kontakt


W stanach nagłego zachorowania, wypadku, porodu, urazu powodującego zagrożenie życia świadczeń udziela Pogotowie Ratunkowym przy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, tel. 999 lub 112.


Wyjazdowa nocna pomoc lekarska i pielęgniarska (poza godzinami pracy przychodni - czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00- 8.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy).
Lekarz: tel. 501 544 154
Pielęgniarka: tel. 519 078 905


Bezpłatny trasport sanitarny od poniedziałku do piątku zapewnia firma MARKO na zlecenie lekarza POZ.
Tel. 506 150 004