Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Teleporada w POZ


Teleporady są udzielane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 -18:00 po uzgodnieniu w rejestracji pod nr tel. 25 75 74 022.

Lekarz dzwoni na podany przez pacjenta numer telefonu.


Dzięki Teleporadzie możesz:
 • skonsultować niepokojące objawy lub złe samopoczucie
 • otrzymać poradę medyczną
 • skonsultować wyniki badań
 • otrzymać e - zwolnienie lekarskie (e-ZLA)
 • otrzymać e - receptę na leki, które stale przyjmujesz w chorobie przewlekłej
 • otrzymać e - skierowanie
 • otrzymać e - zlecenie na wyroby medyczne
 • otrzymać zlecenie na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe
 • otrzymać skierowanie do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2
 • otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli będzie taka potrzeba


Ograniczenie możliwości wykonywania Teleporady:
 • w przypadku gdy pacjent lub jego opiekun nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie Teleporady (z wyłączeniem wystawienia recepty oraz z wyłączeniem wydania zaświadczenia)
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę, położną POZ wskazanych w deklaracji wyboru
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
 • dzieciom do 6 r.ż. poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
 • przez lekarza, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ w ramach sprawowania opieki nad pacjentem związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w stosunku do dzieci do ukończenia 2 r.ż. oraz w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych a także gdy lekarz POZ udziela pacjentowi nie wcześniej niż w 8 dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta


Teleporady:
 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się COVID - 19
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać innych wirusem COVID - 19
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy


Jednocześnie nie ma obaw, że Teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymują sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej z lekarzem POZ.