Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Rejestracja pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 18.00 na wyznaczone godziny przyjęcia pacjenta.


Sposoby rejestracji

Rejestracji można dokonać: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub telefonicznie.

Telefon do rejestracji: (25) 75 74 022, (25) 75 74 001

Punkt pobrań

Punkt pobrań przyjmuje w godzinach:

  • wtorek 7.30 - 9.30

  • środa 8.00 - 9.30

  • czwartek 8.00 - 9.30

zapisy w rejestracji.


Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.


Wizyty domowe

Wizyty domowe do osób obłożnie chorych można zgłaszać codziennie telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Wizyty domowe odbywają się wg harmonogramu pracy poszczególnych lekarzy i po uzgodnieniu z lekarzem.

Uwaga: Brak środka transportu nie jest wskazaniem do wizyty domowej

Zasady dotyczące wizyt

PROSIMY O TERMINOWE I CZASOWE ZGŁASZANIE SIĘ NA WYZNACZONE WIZYTY.

W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty lub konieczności zmiany terminu wizyty, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie w rejestracji.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz.

W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA, WYPADKU, NAGŁEGO PORODU -
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DZWONIĆ NA NUMER POGOTWIA RATUNKOWEGO: 999 LUB NA NUMER ALARMOWY: 112


Recepty

Po recepty na leki przyjmowane na stałe przychodzimy 1x na 3 miesiące.
Czas oczekiwania na receptę do 3 dni roboczych.